• ODSEK KLAVIRA

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GITARE

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK DUVAČA I VOKALNI ODSEK


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GUDAČA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK HARMONIKE


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Upis u Osnovnu muzičku školu

 • Raspored godišnjih smotri i ispita za OMŠ i SMŠ (bez završnih razreda)

 • Raspored prijemnih ispita za upis u Osnovnu muzičku školu (i Pripremni razred)

 • Dodela diploma učenicima završnih razreda OMŠ i SMŠ

 • Raspored polaganja ispita vanrednih učenika u junskom ispitnom roku

 • Konačni rezultati Prijemnog ispita za upis u prvi razred SMŠ

 • Kalendar aktivnosti za sprovođenje prijemnog ispita i upisa učenika u I r. SMŠ

JELENA DAMNJANOVIĆ
 

Jelena Damnjanović

Najbolji učenik teoretskog odseka SMŠ za školsku 2008/09. godinu

Jelena Damnjanović je rođena 09. 05. 1990. god. u Valjevu. Sa 7 godina priključuje se malom horu Valentine Cvijetić. Osnovnu muzičku školu, odsek klavir, upisuje sa 9 godina i završava u klasi prof. Desanke Trifković. Nakon toga, upisuje Srednju muzičku školu u Valjevu – teoretski odsek. Nastavlja klavir u klasi prof. Milanke Mišković. Razredni starešina joj je bila prof. Jadranka Obradović, za koju kaže da joj je bila oslonac tokom celog školovanja.

U svom četvorogodišnjem školovanju, imala je prosek 5,00, sem prve godine, koju je završila sa samo 2 četvorke. Učestvovala na nekoliko takmičenja solfeđa i harmonije. Zbog svojih odličnih ocena, dobrog vladanja i takmičenja, proglašena je za najboljeg učenika teoretskog odseka svoje generacije. Pored redovne škole, uporedo je završila srednju Ekonomsku školu u Valjevu, takođe sa odličnim uspehom. Ipak odlučuje da će muzika biti nešto čime će se baviti u životu, i zato je, nakon napornog spremanja upisala Muzičku Akademiju u Beogradu, i to na budžetu. Nada se da će, kao i do sada, nizati mnogo uspeha u daljem školovanju i jednog dana postati profesor neke muzičke škole.