• ODSEK KLAVIRA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GITARE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK DUVAČA I SOLO PEVANJA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GUDAČA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu gudačkog orkestra...

 • ODSEK HARMONIKE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu orkestra harmonika...

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu hora OMŠ,
  - izveštaj o radu hora SMŠ...

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Raspored časova grupne nastave SMŠ

Odsek duvača i solo pevanja

Istorijat

Duvački odsek omogućava učenicima ovladavanje osnovne i napredne tehnike sviranja na sledećim instrumentima: Flauta, Klarinet, Truba, Saksofon. Ukoliko ste stariji od četrnaest godina i želite naučiti tehniku lepog, pravilnog pevanja na odsek Solo pevanja je pravo mesto. Osnovno muzičko obrazovanje za flautu traje šest godina i upisuju se deca uzrasta do devet godina. Ako se opredelite za instrument klarinet, truba ili saksofon školovanje traje četiri godine i mogu se upisati deca ne starija od jedanaest godina. Školovanje učenika solo pevanja traje dve godine. 


Nastavnički kadar duvačkog odseka i odseka solo pevanja, u školskoj 2015/16. godini, čine:

 • Aleksandar Burkert – flauta OMŠ, SMŠ, šef aktiva
 • Slobodanka Vasiljević- Ljujić-  flauta OMŠ,SMŠ
 • Nevena Nikolić – flauta  OMŠ,SMŠ
 • Đorđe Marinković – flauta OMŠ, čitanje s lista, kamerna muzika
 • Aleksandar Stajić – saksofon OMŠ,SMŠ, čitanje s lista
 • Vedran Nenadović – truba OMŠ, SMŠ
 • Željko Rusinović – klarinet OMŠ,SMŠ
 • Teodora Pešev – solo pevanje OMŠ,SMŠ
 • Bojan Veličković – solo pevanje OMŠ,SMŠ, kamerna muzika, čitanje s lista


 

Izveštaj Stručnog veća za predmete duvačkog odseka i solo pevanja za školsku 2014/15. godinu 

Školske 2014/15. odsek duvača i solo pevanja činile su klase:

Solo pevanje:
- Klasa prof. Bojan Veličković
- Klasa prof. Teodora Pešev Đurđević.

Flauta:
- Klase prof: Vere Mevorah, Nevene Nikolić, Aleksandra Burkerta.

Klarinet:
- Klasa prof. Željka Rusinovića.

Saksofon:
- Klasa prof. Aleksandra Stajića

Truba:
- Klasa prof. Vedrana Nenadovića.

Duvački odsek je školske 2014/15. godine ostvario mnogobrojne nastupe na takmičenjima, javnim časovima, solističkim koncertima, internim časovima i koncertima u saradnji sa drugim muzičkim školama u Srbiji.

Preko 120 javnih nastupa, 85 nagrada koje su učenici doneli sa raznih takmičenja.

Školske 2014/15. učenici duvačkog odseka učestvovali su na sledećim takmičenjima:
 • Smotra muzičkih talenata, Sremski Karlovci, 29-30. novembar 2014.
 • Takmičenje flautista MŠ ,,Josip Slavenski“, Beograd, 26-27. decembar. 2014.
 • Takmičenje kamernih sastava ,,Mita Topalović“, Pančevo, 7 – 8. februar 2015.
 • Međunarodno takmičenje ,,Davorin Jenko“, Beograd,  27. februar – 09. mart 2015.
 • Festival umetničke muzike FEMUS, Subotica, 28. februar 2015.
 • 17. Međunarodni susreti flautista,,Tahir Kulenović“, Valjevo, 28. februar – 1. mart 2015.
 • Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola Srbije, Beograd, 17-31. mart 2015.
 • Međunarodno internet takmičenje, april 2015.
 • 12. Međunarodno takmičenje drvenih duvača, Požarevac, 20-25. april 2015.

Duvački odsek je imao 18 sastanaka u toku školske godine na kojima su doneti zakljuci o pitanjima vezanim za unapređenje nastave, realizaciji takmičenja, unapređenju i ujednačavanju kriterijuma tokom ocenjivanja učenika.

Na održanom seminaru stručnog usavršavanja „Kvalitetna komunikacija sa roditeljima – preduslov za uspešnu afirmaciju predispozicija deteta u umetničkoj školi“ (kat. br. 779) prisustvovali su sledeći profesori: prof. Željo Rusinović, Nevena Nikolić, Bojan Veličković, Aleksandar Burkert, Teodora Pešev Đurđević.

14 - 20. januara 2015. održan je zimski seminar flaute u Crnoj Gori kojem su prisustvovali učenici klase flaute prof. Aleksandar Burkert.

Letnji seminar flaute planiran je za 16. avgust 2015., Tivat, Crna Gora i 28. avgust 2015. Šumadija, Rača kragujevačka. Predavač je prof. A.Burkert.
Rukovodilac veća
Aleksandar Burkert