• ODSEK KLAVIRA

  - nastavnički kadar u školskoj 2023/24.
   

 • ODSEK GITARE

  - nastavnički kadar u školskoj 2023/24.
   

 • ODSEK DUVAČA I VOKALNI ODSEK


  - nastavnički kadar u školskoj 2023/24.
   

 • ODSEK GUDAČA


  - nastavnički kadar u školskoj 2023/24.
   

 • ODSEK HARMONIKE


  - nastavnički kadar u školskoj 2023/24.
   

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2023/24.
   

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SMŠ


  - nastavnički kadar u školskoj 2023/24.
   

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Upis u Pripremni razred i Prvi razred Osnovne muzičke škole

Upis u srednju muzičku školu

Opšta obaveštenja o upisu u srednje škole:

Правилник о упису ученика у средњу школу: 23/2023-59, 34/2023-52 (Pravno-informacioni sistem Republike Srbije)  

Упис у средње школе (sajt Ministarstva prosvete)

Моја средња школа (portal posvećen završnom ispitu i upisu u srednju školu)

Календар (portal "Moja srednja škola")


Prezentacija za roditelje i učenike:

O Srednjoj muzičkoj školi „Živorad Grbić” - Valjevo


Predlog plana upisa u prvi razred SMŠ za školsku 2024/25. godinu:

Predlog plana upisa MŠ „Živorad Grbić”


Program prijemnog ispita:

Program prijemnih ispita za upis u SMŠ


Pripremna nastava za polaganje prijemnih ispita za upis u prvi razred SMŠ:

Svi zainteresovani učenici za upis u našu SMŠ mogu pohađati pripremnu nastavu, u dole navedenim terminima, u dogovoru sa predmetnim nastavnicima. Pohađanje pripremne nastave je besplatno.

Pripremna nastava će se odvijati po sledećim planovima:

Matična škola u Valjevu
Klavir
Violina
Gitara
Harmonika
Flautа - nast. M. Čkojić
Flautа - nast. R. Đedović
Klarinet, truba, saksofon

Solfeđo i Teorija muzike


 

Kalendar aktivnosti za sprovođenje prijemnog ispita i upisa učenika u SMŠ za školsku 2024/25. godinu:

Kalendar aktivnosti


Raspored polaganja Ispita za nivo OMŠ:

INSTRUMENT – ponedeljak, 13. 5. 2024. u 10.00 časova
SOLFEĐO – utorak, 14. 5. 2024. u 10.00 časova
TEORIJA MUZIKE – sreda, 15. 5. 2024. u 10.00 časova


Konačni rezultati prijemnog ispita za upis u SMŠ:

Vokalno-instrumentalni odsek (PDF dokument)

Odsek za muzičku teoriju (PDF dokument)Podnošenje dokumentacije u originalu (ili overenoj fotokopiji):

Petak, 14. 6. 2024. od 8.00 do 16.00 časova (kancelarija br. 23)


Potrebna dokumentacija za upis

 • Svedočanstava o poslednja tri završena razreda Osnovne škole (od VI do VIII razreda)
 • Svedočanstvo o završenom Osnovnom obrazovanju i vaspitanju.
 • Svedočanstva II ciklusa osnovne muzičke škole (IV, V i VI razred šestogodišnjeg školovanja ili III i IV razred četvorogodišnjeg školovanja)
 • Svedočanstvo o završenom Osnovnom muzičkom obrazovanju i vaspitanju
 • Lekarsko uverenje o zdravstvenom stanju
 • Uverenje o obavljenom Završnom ispitu u Osnovnom obrazovanju i vaspitanju (dostavlja se nakon obavljenog Završnog ispita)

Napomena za lekarsko uverenje:

Za upis učenika u muzičku školu potrebno je da se ispune posebni zdravstveni uslovi. Oni su propisani u Konkursu za upis u srednje škole u Srbiji (Poglavlje "8. ZDRAVSTVENI USLOVI").
Da bi se kandidat upisao u muzičku školu, u lekarskom uverenju moraju postojati sledeće slovne oznake o zdravstvenom statusu kandidata:
- muzički izvođač klasične muzike: "A0", "B2", "D1.1"
- muzički saradnik: "A0", "B2".

(Tumač kriterijuma:
A0 – očuvan vid: može da pročita tekst iz časopisa sa ili bez optičke korekcije, može da pročita datum na kalendaru na udaljenosti od 3 metra.
B2 – posebni zahtevi za čulo sluha*: kandidat čuje zvučne frekvencije od 126 Hz do 8192 Hz, sa eventualnim gubitkom do 20 dB(A). Oznaka sa zvezdicom (*) upućuje da je za ove obrazovne profile potrebna audiometrija.
D1.1 – normalna funkcija gornjih ekstremiteta: podrazumeva očuvanu aktivnu pokretljivost svih zglobova obe ruke do fizioloških amplituda.)Konačna rang-lista:

Ponedeljak, 17. 6. 2024. do 8.00 časova (oglasna tabla škole i sajt škole)

Konačna rang-lista (PDF dokument)


Upis u I razred SMŠ

Ponedeljak, 24. 6. 2024. od 8.00 do 16.00 časova (kancelarija br. 23):

Upis učenika može obaviti samo roditelj ili zakonski zastupnik učenika!
Pri upisu obavezno pripremiti:
 • JMBG učenika
 • JMBG jednog od roditelja (ili drugog zakonskog zastupnika)
Upis se vrši popunjavanjem Upisnice, koja se dobija na licu mesta.