• ODSEK KLAVIRA

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GITARE

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK DUVAČA I VOKALNI ODSEK


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GUDAČA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK HARMONIKE


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Prijemni ispit za upis u Muzičko zabavište

 • Edukativni koncerti: „Mala školska muzika”, četvrtak i petak (6. i 7. 10. 2022.) u dva termina: od 9.30 i od 10.30

Upis u srednju muzičku školu

Pripremna nastava za polaganje prijemnih ispita za upis u prvi razred SMŠ:

Pripremna nastava će se odvijati po sledećim planovima:

Klavir
Violina, violonočelo
Gitara
Harmonika
Klarinet, truba, saksofon
Teoretski predmeti

Harmonika - IO Lajkovac
Teoretski odsek - IO Lajkovac

 

 


Predlog plana upisa u prvi razred SMŠ za školsku 2022/23. godinu:

Predlog plana upisa

 


 

Pravilnik o upisu u srednju školu:

Pravilnik o upisu učenika u srednju školu (MPNTR, 31. 3. 2022.)

 


 

 

Podnošenje prijava:

Podnošenje prijava se može izvršite na tri načina i to:
 
1)
od 4. aprila u 08.00 časova do 7. aprila u 24.00 časova (ponedeljak-četvrtak)
Podnošenje prijava za polaganje prijemnog ispita na Portalu: https://mojasrednjaskola.gov.rs/

2)
od 7. do 8. aprila od 09.00 do 16.00 časova (četvrtak-petak)
Podnošenje prijava za polaganje prijemnog ispita u matičnim osnovnim školama

3)
od·7. do  8. aprila od 09.00 do 16.00 časova (četvrtak-petak)
Podnošenje prijava za polaganje prijemnog ispita u srednjim školama u kojima se polaže prijemni ispit


U dostupnim uputstvima na portalu https://mojasrednjaskola.gov.rs/, mogu se pronaći detaljni opisi radnji vezanih za podnošenje prijava za učenike. 

Kalendar aktivnosti za sprovođenje prijemnog ispita i upisa učenika u SMŠ za školsku 2022/23. godinu:

Kalendar aktivnosti

 
 

Prezentacija za roditelje i učenike:

O srednjoj muzičkoj školi - pedagog škole

Konačni rezultati prijemnog ispita za upis u prvi razred SMŠ:

Konačni rezultati
Dodatne informacije:

Za upis učenika u muzičku školu, pored ostale dokumentacije, potrebno je lekarsko uverenje na kome su naznačeni obrazovni profili koje učenik želi da upiše u našoj školi:
- muzički izvođač klasične muzike ili
- muzički saradnik.
Lekarske preglede obaviti u terminima dobijenim od odeljenjskih starešina VIII razreda matičnih osnovnih škola.
Potrebna dokumenta za podnošenje ostale dokumentacije

 • Svedočanstava o poslednja tri završena razreda osnovne škole (od VI do VIII razreda)
 • Svedočanstva II ciklusa osnovne muzičke škole (IV, V i VI razred šestogodišnjeg školovanja ili III i IV razred četvorogodišnjeg školovanja)
 • Lekarsko uverenje

Pri upisu obavezno pripremiti:
 • JMBG učenika
 • JMBG jednog od roditelja (ili drugog zakonskog zastupnika)
Ova dva JMBG-a, zajedno sa imenima deteta i jednog od roditelja, čitko ispisati (ili odštampati) na listu papira.

Napomena: Najjednostavnije je da se za podatke o JMBG-u donese detetov Izvod iz Matične knjige rođenih. Izvod ne mora da bude nedavno izvađen.UKUPNI Konačni rezultati prijemnog ispita za upis u prvi razred SMŠ:

UKUPNI konačni rezultati