• ODSEK KLAVIRA

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GITARE

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK DUVAČA I VOKALNI ODSEK


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GUDAČA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK HARMONIKE


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Kalendar aktivnosti za sprovođenje prijemnog ispita i upisa učenika u SMŠ za školsku 2023/24. godinu

 • Koncert klavirskog odseka, ponedeljak, 27. 3. 2023. u 19.30

Upis u srednju muzičku školu

Prezentacija za roditelje i učenike:

O srednjoj muzičkoj školi - pedagog školePredlog plana upisa u prvi razred SMŠ za školsku 2023/24. godinu:

Predlog plana upisa

 

Pravilnik o upisu u srednju školu:

Правилник о упису ученика у средњу школу: 42/2022-3, 57/2022-20, 67/2022-198 (Pravno-informacioni sistem Republike Srbije)  Pripremna nastava za polaganje prijemnih ispita za upis u prvi razred SMŠ:

Svi zainteresovani učenici za upis u našu SMŠ mogu pohađati pripremnu nastavu, u dole navedenim terminima, u dogovoru sa predmetnim nastavnicima. Pohađanje pripremne nastave je besplatno.


Pripremna nastava će se odvijati po sledećim planovima:

Matična škola u Valjevu
Klavir
Violina
Gitara
Harmonika
Flauta
Klarinet, truba, saksofon
Solfeđo i Teorija muzike


Izdvojeno odeljenje u Lajkovcu
Violina
Solfeđo
 Kalendar aktivnosti za sprovođenje prijemnog ispita i upisa učenika u SMŠ za školsku 2023/24. godinu:

Kalendar aktivnosti

 Dodatne informacije:

Upis u prvi razred srednje muzičke škole odvija se u školi (sekretar škole), isključivo od strane roditelja, u terminu navedenom u Kalendaru aktivnosti za sprovođenje prijemnog ispita i upisa učenika u SMŠ za školsku 2023/24. godinu, koji donosi Ministarstvo prosvete.

Za upis učenika u muzičku školu, pored ostale dokumentacije, potrebno je lekarsko uverenje na kome su naznačeni obrazovni profili koje učenik želi da upiše u našoj školi:
- muzički izvođač klasične muzike ili
- muzički saradnik.
Lekarske preglede obaviti u terminima dobijenim od odeljenjskih starešina VIII razreda matičnih osnovnih škola.
Potrebna dokumenta za podnošenje ostale dokumentacije

 • Svedočanstava o poslednja tri završena razreda osnovne škole (od VI do VIII razreda)
 • Svedočanstva II ciklusa osnovne muzičke škole (IV, V i VI razred šestogodišnjeg školovanja ili III i IV razred četvorogodišnjeg školovanja)
 • Lekarsko uverenje

Pri upisu obavezno pripremiti:
 • JMBG učenika
 • JMBG jednog od roditelja (ili drugog zakonskog zastupnika)
Ova dva JMBG-a, zajedno sa imenima deteta i jednog od roditelja, čitko ispisati (ili odštampati) na listu papira.

Napomena: Najjednostavnije je da se za podatke o JMBG-u donese detetov Izvod iz Matične knjige rođenih. Izvod ne mora da bude nedavno izvađen.