• ODSEK KLAVIRA

    - istorijat,
    - nastavnički kadar,
    - izveštaj za 2014/15. godinu...

  • ODSEK GITARE

    - istorijat,
    - nastavnički kadar,
    - izveštaj za 2014/15. godinu...

  • ODSEK DUVAČA I SOLO PEVANJA

    - istorijat,
    - nastavnički kadar,
    - izveštaj za 2014/15. godinu...

  • ODSEK GUDAČA

    - istorijat,
    - nastavnički kadar,
    - izveštaj za 2014/15. godinu,
    - izveštaj o radu gudačkog orkestra...

  • ODSEK HARMONIKE

    - istorijat,
    - nastavnički kadar,
    - izveštaj za 2014/15. godinu,
    - izveštaj o radu orkestra harmonika...

  • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA

    - istorijat,
    - nastavnički kadar,
    - izveštaj za 2014/15. godinu,
    - izveštaj o radu hora OMŠ,
    - izveštaj o radu hora SMŠ...

  • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA

    - istorijat,
    - nastavnički kadar,
    - izveštaj za 2014/15. godinu...

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
  • Raspored rada predškolskih programa

Republičko takmičenje gudača u Beogradu
Diploma
Na Republičkom takmičenju gudača
koje se održalo od 16. do 26. aprila 2016. godine
u Beogradu
iz naše škole nastupili su učenici
sa odseka violončela:
Pavlović Tijana i Nikolić Anđelina
sa odseka viole:
Savić Jelisaveta
i sa odseka violine:
Gavrić Nikolina, Vujić Bojana,
Jovanović Mitar i Rašić Janaoni su postigli sledeće rezultate:

Pavlović Tijana
III r. OMŠ violončela, klasa: Danica Rašković
osvojila je III-2 nagradu (80,33 poena)

Nikolić Anđelina
IV r. OMŠ violončela, klasa: Danica Rašković
osvojila je II-3 nagradu (89,67 poena)

Savić Jelisaveta

VI r. OMŠ viole, klasa: Milena Martinov Stojković
osvojila je II-1 nagradu (93,67 poena)

Gavrić Nikolina
VI r. OMŠ violine, klasa: Angelina Novaković
osvojila je I-9 nagradu (95,33 poena)

Vujić Bojana
VI r. OMŠ violine, klasa: Angelina Novaković
osvojila je I-11 nagradu (95 poena)

Jovanović Mitar

III r. SMŠ violine, klasa: Snežana Stevanović
osvojio je III-1 nagradu (79,33 poena)

Rašić Jana
III r. SMŠ violine, klasa: Snežana Stevanović
osvojila je III-2 nagradu (78 poena)