• ODSEK KLAVIRA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GITARE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK DUVAČA I SOLO PEVANJA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GUDAČA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu gudačkog orkestra...

 • ODSEK HARMONIKE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu orkestra harmonika...

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu hora OMŠ,
  - izveštaj o radu hora SMŠ...

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Konkurs za upis učenika u I r. Osnovne muzičke škole - Izdvojeno odeljenje u Lajkovcu

 • Rezultati upisa u prvi razred Srednje muzičke škole

 • Konkurs za upis učenika u I r. Osnovne muzičke škole - Matična škola u Valjevu

 • Kalendar aktivnosti za upis u I r. Srednje muzičke škole

 • Rezultati prijemnog ispita za upis u Prvi razred OMŠ u matičnoj školi u Valjevu

 • Rezultati prijemnog ispita za upis u Prvi razred OMŠ u Izdvojenom odeljenju u Mionici

 • Rezultati prijemnog ispita za upis u Prvi razred OMŠ u Izdvojenom odeljenju u Lajkovcu

Upis u osnovnu muzičku školu


Pravilnik o upisu učenika u OMŠ (iz 2010. u .DOC formatu)

Izmene i dopune Pravilnika o upisu učenika u OMŠ (iz 2017. u .PDF formatu)

 

Izvod iz Školskog programa za OMŠ (u .PDF formatu)

 

Konkurs za upis u I r. OMŠ za školsku 2018/19. godinu (Matična škola u Valjevu)

 

Konkurs za upis u I r. OMŠ za školsku 2018/19. godinu (Izdvojeno odeljenje u Lajkovcu)


Konkurs za upis u I r. OMŠ za školsku 2018/19. godinu (Izdvojeno odeljenje u Mionici)

 

Obrasci prijavnih listova za polaganje Prijemnog ispita za I r. OMŠ:

Matična škola u Valjevu - instrumentalni odsek (instrumenti: klavir, violina violončelo, harmonika, gitara, flauta, klarinet, saksofon, truba)

Matična škola u Valjevu - vokalni odsek (solo pevanje i srpsko tradicionalno pevanje)

Izdvojeno odeljenje u Lajkovcu - svi instrumenti

Izdvojeno odeljenje u Mionici - svi instrumenti

 

Upisna dokumentacija za upis u prvi razred Osnovne muzičke škole

 

Pismo direktorke Škole u vezi Donacija roditelja za školsku 2018/19. godinu (uskoro)

 

Rezultati prijemnog ispita za I r. OMŠ u izdvojenom odeljenju u Mionici


Rezultati prijemnog ispita za I r. OMŠ u izdvojenom odeljenju u Lajkovcu

 

Rezultati prijemnog ispita za I r. OMŠ u matičnoj školi u Valjevu