• ODSEK KLAVIRA

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GITARE

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK DUVAČA I VOKALNI ODSEK


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GUDAČA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK HARMONIKE


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Rasporedi prijemnih ispita za upis u Osnovnu muzičku školu

 • Upis u Srednju muzičku školu

 • Raspored godišnjih ispita

 • Prijava vanrednih ispita u junskom roku

 • Nastavni materijali za učenike OMŠ i SMŠ

Export to ics (for outlook, google calendar, etc...)

Prijava vanrednih ispita u junskom roku

Dešavanje 

Vreme:
25.05.2020 - 25.06.2020 
Kategorija:
Obaveštenja

Opis


Prijave za polaganje vanrednih ispita u junskom ispitnom roku vršiće se

do 29. maja 2020. godine

preko online prijave na sledećem linku:

Prijava za vanredne ispite


Termini za polaganje vanrednih ispita će biti

u periodu od 15. do 30 juna 2020. godine.

Tačna satnica će biti blagovremeno objavljena na sajtu škole.


Na dan polaganja ispita, podnosiocu prijave (punoletnom licu) biće uručena odštampana verzija sa popunjenim podacima iz Prijave, na potpis.

Kao prilog uz potpisanu prijavu, toga dana se predaje i Dokaz o uplati naknade za polaganje ispita (uplatnica).
Naknada za polaganje ispita iznosi:

Osnovna škola:
- 2.000,00 dinara po ispitu (za usmene ispite: Instrument od I do VI r., Kamerna muzika od IV do VI r. i Solfeđo za I i II r.)
- 2.500,00 dinara po ispitu (za ispite sa pismenim zadatkom: Solfeđo od III do VI r. i Teorija muzike VI r.)

Srednja škola:
- 2.500,00 dinara po ispitu (za usmene ispite)
- 3.000,00 dinara po ispitu (za ispite sa pismenim zadatkom)

Prekvalifikacija:
- 650,00 dinara (za usmene ispite)
- 750,00 dinara (za ispite sa pismenim zadatkom)


Uplatnicu popuniti na sledeći način:

Uplatnica za vanredne ispite