• ODSEK KLAVIRA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GITARE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK DUVAČA I SOLO PEVANJA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GUDAČA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu gudačkog orkestra...

 • ODSEK HARMONIKE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu orkestra harmonika...

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu hora OMŠ,
  - izveštaj o radu hora SMŠ...

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Upis u Osnovnu muzičku školu

 • Upis u I r. Srednje muzičke škole

 • „Instrument u slikama" - edukativna radionica Muzičke škole u Valjevu u Modernoj galeriji Valjevo, svakog petka u aprilu i maju 2019. u 12.00

 • Rasporedi Master Class-ova

 • Raspored nastupa učesnika

 • Priprema za upis u SMŠ

Export to ics (for outlook, google calendar, etc...)

Konkurs za upis u I r. SMŠ

Dešavanje 

Vreme:
10.05.2019 - 28.06.2019 
Kategorija:
Upis

Opis

 

На основу

Конкурса за упис у средње школе

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 

Музичка школа „Живорад Грбић” - Ваљево

 

 

у I разред средње школе, за школску 2019/2020. годину

 

УПИСУЈЕ

 

Р.Б.

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

Ученика

Редовних

Ванредних

1.

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – класична музика

8

2

2.

МУЗИЧКИ САРАДНИК - теоретичар

8

/

 

СВЕГА

16

2

 


У I разред средње музичке школе може да се упише:

 

 • Лице које је завршило ОМШ и лице које је није завршило, уколико положи испит за ниво основне музичке школе /диференцијални испит;
 • Лице које није завршило основну школу, а завршило је ОМШ, ради похађања наставе из уметничких и стручних предмета;
 • Ученик у својству редовног ученика СМШ и ако редовно похађа и неку другу средњу школу;
 • Ученик у својству редовног ученика, само на једном образовном профилу (ученик може похађати и други образовни профил у својству ванредног ученика).

 

 

КАЛЕНДАР УПИСНИХ АКТИВНОСТИ 2019.

ДАН, ДАТУМ

Време

АКТИВНОСТ

Петак, субота, недеља

10 – 13. мај

09-13 h

УЧЕНИЦИ СЕ МОГУ ПРИЈАВИТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА ОБА ОБРАЗОВНА ПРОФИЛА

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

Потребна документација:

 1. Пријава /образац се добија у секретаријату школе, канцеларија бр. 23/
 2. Потврда школе да је ученик уписан у завршни разред ОМШ /важи за кандидате из других музичких школа/
 3. Пријављивање ванредних ученика – старијих од 17 година

 

Кандидати који нису завршили основну музичку школу пријављују се за полагање испита за ниво основне музичке школе /диференцијалног испита/ у истим терминима.

 

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ /Овај испит полажу кандидати који нису завршили ОМШ

Понедељак, 27. мај

10 h

ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – главни предмет

Уторак, 28. мај

10 h

ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – теорија

11 h

ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ - солфеђо

Среда, 29. мај

ОБЈАВЉИВАЊЕ РАСПОРЕДА ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

/огласна табла у холу школе/

Петак, 31. мај

10 h

ДИКТАТ (Теоретски одсек)

СОЛФЕЂО (Вокално-инструментални одсек)

11 h

ТЕСТ ИЗ ТЕОРИЈЕ (Теоретски одсек)

Субота, 1. јун

10 – 20h

ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ (Вокално-инструментални одсек)

Недеља, 2. јун

10 – 20h

УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СОЛФЕЂА (Теоретски одсек)

Напомена: Ученици који полажу пријемни за оба образовна профила полажу солфеђо и теорију по програму теоретског одсека, а добијају бодове за сваки одсек понаособ.

Четвртак, 6. јун

до 8 h

Прелиминарни резултати пријемних испита

/огласна табла у холу школе/

8 – 16 h

Подношење и решавање жалби ученика на резултате пријемног испита /канцеларија бр. 23/

8 – 16 h

ПОДНОШЕЊЕ ПРЕОСТАЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ /канцеларија бр. 23/:

 1. оригинална сведочанства о завршеном разреду ОМШ за други циклус,
 2. оригинално сведочанство о завршеном основном музичком образовању и васпитању,
 3. сведочанства о завршенoм VI, VII и VIII разреду основне школе,
 4. лекарско уверење о испуњавању здравствених услова.

Петак, 7. јун

до 12 h

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ /огласна табла у холу школе/

Петак, 28. јун

до 16 h

УПИС УЧЕНИКА /канцеларија бр. 23/

1. извод из матичне књиге рођених

2. уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању

3. сведочанство о завршеним разредима средње школе/факултета (за ученике који су завршили неки од разреда средње школе).

Напомена: Приликом изласка на пријемни испит, ученик мора имати своју оверену ђачку књижицу ОМШ или ОШ са фотографијом

 

ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: Тел. 014/222-267 од 8 - 13 часова

Директор

мр Сузана Радовановић – Перић

 

Текст конкурса у .PDF формату можете преузети са ОВОГ ЛИНКА.

 

Образац Пријаве за полагање пријемног испита за упис у I р. СМШ, у .DOC формату, можете преузети са ОВОГ ЛИНКА.

 

Образац Пријаве за полагање диференцијалних испита (за ученике који немају завршену Основну музичку школу) за упис у I р. СМШ, у .DOC формату, можете преузети са ОВОГ ЛИНКА.